Huisregels

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap heeft u ervoor getekend de navolgende huisregels gelezen, begrepen en aanvaard te hebben voor het seizoen en zich hieraan te zullen houden tijdens het gebruikmaken van onze accommodatie. Deze regels zijn tevens van kracht op wedstrijden en andere activiteiten die op het circuit plaatsvinden.

De huisregels

1. Het betreden van het crossterrein van MC Utrecht geschiedt op eigen risico.
2. Parkeren langs de baan en op andere schade-gevoelige plekken is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club, KNMV of MON.
3. Alleen rijders met motor mogen op het circuit aanwezig zijn.
4. Alle overige personen horen achter de publieksafzetting te staan. Daar waar geen publieksafzetting is, is het verboden voor publiek.
5. Ook monteurs, eigen trainers, ouders, begeleiders en overige personen die meekomen met een rijder vallen onder de noemer publiek.
6. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden die zijn aangeduid met “verboden plek”.
7. Om van onze accommodatie gebruik te maken, dien je in bezit te zijn van een geldige KNMV of MON licentie. Deze dien je op verzoek van de organisatie of overheidsinstantie te kunnen tonen.
8. Je dient te te allen tijde het advies van het bestuur en/of baanofficials op te volgen
9. Trainen of wedstrijden rijden geschieden op eigen risico. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om op te letten op gevallen rijders en/of obstakels op of naast de baan.
10. Bij vrije trainingen zijn er geen vlaggenisten op de baan: je traint op eigen risico.
11. Tijdens vrije training mag er zonder toestemming van de baanofficial geen starts getraind worden op het startveld.
12. Tijdens de training of wedstrijd dien je in bezit te zijn van een werkende transponder. Deze zijn tegen vergoeding te leen bij de club of je kunt deze aanschaffen bij Mylaps. (meer informatie bij de clubleiding)
13. In het geval van pech, of als je valt op een onoverzichtelijke plek, breng je eerst jezelf in veiligheid en daarna waarschuw je andere rijders voor mogelijk gevaar.
14. De organisatie van MC-Utrecht, wedstrijdleiding en/of een andere KNMV / MON rijder die van de accommodatie gebruik maakt, kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade (in welke vorm dan ook) die je oploopt tijdens je bezoek aan de accommodatie.
15. Je bent verplicht om gebruik te maken van een milieumat waar je je motor op parkeert en je dient je plek schoon achter te laten.
16. Honden en andere dieren dienen altijd aangelijnd te zijn.
17. Je bent als licentiehouder verantwoordelijk voor het gedrag van jouw begeleiders.
18. Op het rennerskwartier mag niet gereden worden: loop met de motor aan je hand naar de baan of de opstelplaatsen.
19. Het is verplicht om tijdens trainingen en/of wedstrijden beschermende kleding, een goed passende helm en crosslaarsen te dragen.
20. Voor aanvang training of wedstrijd meld je je in de kantine waar je jouw lidmaatschapskaart toont of een dagkaart koopt, je inschrijving voor de wedstrijd en je licentie van de MON of de KNMV laat zien.
21. Tijdens trainingen op woensdag en zaterdag rijden 50cc en 65cc elk eerste kwartier van het hele uur, en op zondag van 12:00 uur tot 13.30 uur. Vanaf 13.30 uur rijden alle andere klassen.

LET OP:

het geluid van je motor mag niet meer dan 94db aan geluid produceren. Bij twijfel wordt het geluid ter plekke gemeten middels onze mobiele geluidsmeting. Het stoplicht geeft een indicatie van het gemeten geluid: groen is in orde, bij twijfel oranje en rood is te hoog. Bij twijfel (oranje) wordt er tweemaal mobiel gemeten.