Vlaginstructie
op de baan

Vlaginstructie

Bij wedstrijden zijn vlaggers nodig. Zij vervullen de belangrijke taak om een wedstrijd veilig te laten verlopen. Je kunt je als vlagger opgeven als invulling van je werkdienst. Maar ook vrijwilligers zijn altijd welkom!

Aandachtspunten

- Je ontvangt van de wedstijdleiding een gele vlag en instructie.
- Ga tijdig naar je post zodat je de wedstrijd niet ophoudt.
- Er mag maar 1 persoon op de vlagpost staan.
- Zet je mobiele telefoon op vliegtuigstand: deze mag tijdens de manches niet gebruikt worden.
- Je bent verantwoordelijk voor het baanvak tussen jou en de volgende vlagger. Daarom sta je vaak met de rug in de richting waar de rijders vandaan komen.
- Verlaat nooit je vlagpost. Er zijn baan-assistenten en EHBO-ers die gevallen rijders kunnen assisteren.
- Zwaai met je vlag (dus niet stilhangen) als er een onveilige situatie zich voor doet, totdat de situatie weer vrij is.
- Als de opvolgende vlagger een zwaaiend vlagsignaal geeft mag je, ter introductie van het gevaar, een stilgehouden vlag uitsteken.
- Moedig geen rijders aan: je bent neutraal.

Vlaggen en signalen

Groene vlag icon

Groene vlag of fluitsignaal

Teken dat niet-rijder de fuik moeten verlaten en de motoren gestart kunnen worden.

Finish vlag icon

Zwart-wit geblokte vlag

Finish/startvlag.

Blauwe vlag icon

Blauwe vlag

Teken aan te dubbelen rijder om vrije doortocht te verlenen.

Gele vlag icon

Gele vlag stilgehouden

Gevaar! Extra opletten, snelheid minderen, inhalen en/of springen verboden.

Gele vlag icon

Gele vlag gezwaaid

Ernstig gevaar! Langzaam rijden, inhalen en springen verboden, de rijder moet zich voorbereiden om te stoppen.

Rode vlag icon

Rode vlag

Stop! Wedstrijd wordt afgebroken. Langzaam naar de uitrit van de baan rijden.

Witte en gele vlag icon

Witte vlag + gele vlag

Uitrit van de baan naar het rennerskwartier. Witte vlag geeft de uitgang aan.

Zwarte vlag en nummer negen

Zwarte vlag +bord met startnummer

Teken voor de betreffende rijder om de wedstrijd te verlaten.

Motorcross Club Utrecht

Isotopenweg 27
3542 AK Utrecht

KvK: 40479951
IBAN: NL62 RABO 0369 1288 50